Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
ВИТКАЊЕ
 
 

Услугата Виткање се врши на челични лимови во форма на данца и прстени.

Виткање на данца

Услугата, по мерка на клиентите, овозможува виткање на данца од јаглероден челик и нерѓосувачки челик (Inox).
За повеќе детали:  Данца  (линк до Производи/Данца)

Виткање на метални прстени

Виткањето на  металните прстени е во следните граници:
Дебелина до max 80мм, ширина на лимот до max 2500mm и внатрешен  дијаметар поголем од 520мм.

Дијаметарот на металниот прстен е во функција од дебелината и ширината на лимот како и на квалитетот на материјалот.
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода