Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
РЕФЕРЕНЦИ

ДМБ изработува производи и решенија за водечки компании од нафтената, прехрамбената, фармацевтската и други индустрии.

Дел од нашите референци :
   
Топлификација Скопје, Македонија
   
Кнауф Македонија
   
Gama Power Systems, Турција
   
Te- To, Скопје, Македонија
   
Рафинерија OKTA, Hellenic petroleum group,Грција
   
Lindе, Германија
   
Лукоил Македонија
   
EG LNG Holding, Екваторијална Гвинеја
   
Marathon Oil Corporation, Екваторијална Гвинеја
   
FENI Industry, Македонија
   
Messer, Германија
   
SOL SEE, SOL Group, Италија
   
Скопска Пивара, Heineken group, Македонија
   
Coca-cola Company, Македонија
   
Bloom engineering, Германија
   
Sharrcem SH.P.K, Косово, Titan Group Грција
   

 
 
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода