Shelle boiler BKG 80a Steam distribution splitter with pressure Pr=12 bar Hot water shell boiler BTK 300 Steam Boiler for production of dry saturated steam type BVP 500
 
Filters for water processing

Елементи за механичка и хемиска преработка на вода
 
 
  Песочни филтри за вода со проток Q=0,5-50 [m3 /h]

Песочните филтри се садови кои што се користат за прочистување на водата од механички нечистотии.Во внатрешноста се опремени со челична плоча на која се прицврстени дизни за филтрирање на водата. Над оваа плоча се наоѓа филтрационен слој од испран кварцен песок со потребни гранулации. Садот е опремен со отвори за турање/празнење на песокта како и сите потребни приклучоци. Во зависност од просторот за сместување се изработуваат хоризотална и вертикална дуплекс/единечна изведба.
 
  Јонски омекнувач со V=0,1-28 [m3 /h]

Јонскиот омекнувач е челичен цилиндричен сад во вертикална изведба а се употребуваат за омекнување на вода заради напојување на котли во котлорските постројки, во текстилна, тутунска, хемиска индустрија и секаде каде е потребна мека вода.
 
 
 
OUR PRODUCTS
 
Pressure Vessels
Industrial Boilers
Tanks for different media
Heat Exchangers
Dished Heads
Filters for water processing