Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 

ДМБ Производство е признат производител на садови под притисок, парни, вреловодни и топловодни котли и опрема за процесната идустрија. 

Гамата на производи на компанијата опфаќа и различни видови на резревоари за тешки и лесни течни горива, бојлери, разменувачи на топлина, резервоари за вода и воздух, различни типови на данца, садови за различни раствори, отпадни материи и други видови на садови.

Покрај производите, ДМБ нуди и целосни решенија кои вклучуваат дизајн, изработка и инсталација на системи со специфични намени, прилагодени на барањата и потребите на клиентите, како и сервис и реконструкција на постоечки инсталации.

Внесете валидни податоци за пристап
 
 
Нафтена индустрија
ДМБ е производител со долгогодишно искуство на резервоари за квалитетно складирање на горива во сите сфери на нафтената индустрија и тоа:

- лесни течни горива (нафта и различните видови на бензини);
- тешки течни горива ...
 
Тешка индустрија
ДМБ нуди на широк асортиман на производи за тешката индустрија, како:

  • кади и бункери за електро-печки
  • казани за топење олово(различни големини)
  • ...
 
HVAC
DMB Production има инсталирано внатрешни единици за климатизација во згради за повеќе клиенти. Со цел да создаде удобна околина која на жителите им обезбедува свежина преку целиот ден. Ние исто така им помагаме на илјадинци компании со системи за разладување кои имаат апсолутно с ...
 
Прехрамбена
Во областа на прехрамбената индустрија ДМБ е застапен со своите производи во следните гранки:

- Прехрамбена индустрија за преработка на месо и месни производи;
- Индустрија за млеко и млечни производ ...